LG

PE – problémy při provozu snímače hladiny vody.
FE – přetečení nádrže.
DE – problémy se zámkem dveří (zkontrolujte, zda jsou dostatečně utěsněny).
IE – problémy při napouštění vody: pračka nemůže získat dostatek vody.
OE – Problémy s drenáží: zkontrolujte stav hadice a filtru.
UE – narušení vyrovnávání bubnů.
TE – teplotní režim není dodržen.
LE – chyba v činnosti blokovacího mechanismu.
E3 – systém nemůže určit zatížení.
AE – pračka signalizuje poruchu v systému automatického vypnutí.
E1 – únik vody.
HE – topný článek je poškozený.
SE – systém zjistil chybu spínače pohonu motoru.

ELECTROLUX, ZANUSSI

E11 – problém s napouštěním vody.
E13 – prosakování vody.
E21 – výskyt problémů s odtokem: voda nebyla vypuštěna po dobu více než 10 minut.
E23 – stroj signalizuje poruchu vypouštěcího čerpadla.
E24 – porucha v práci odtokového čerpadla.
E33 – nekoordinovaný provoz snímačů hladiny vody.
E35 – zjištěn problém plnění vodou. Hladina vody v nádrži je vyšší než je normální.
E36 – poškození snímače hladiny vody.
E37 – snímač hladiny vody je chybný.
E39 – porucha snímače hladiny vody.
E41 – dvířka pračky nejsou dobře zavřená.
E42 – systém zjistil poruchu zámku dveří.
E43 – chybný zámek.
E44 – systém zjistil poruchu snímače zavírání dveří.
E45 – chyba v řídícím okruhu (v elektronickém regulátoru).
E51 – porucha hnacího motoru, jejíž předcházel zkrat v řídicím prvku.
E52 – mezi elektronickým regulátorem a tachogenerátorem není žádný kontakt.
E53 – porucha činnosti ovládacího obvodu hnacího motoru.
E54 – porucha jedné ze dvou kontaktních skupin motoru selhala.
E61 – je porušen teplotní režim, voda nedosáhne teplotu nastavenou programem.
E66 – systém zjistil poruchu relé.
E71 – porušení činnosti čidla teploty (zvýšený odpor).
E82 – systém zjistil problémy při obsluze voliče (zařízení pro výběr programů a cyklů).
E83 – systém zjistil chybu při čtení dat z voliče.
E84 – chyba konfigurace pračky.