Jak rozpoznat mrtvici

Existují 4 kroky, kterých by se člověk měl držet při rozpoznávání mrtvice. Nejlehčí metoda jak mrtvici rozpoznat, je položit postiženému 4 otázky:

  1. Poprosím postiženého, ​​aby se zasmál (což ale nebude schopen udělat)
  2. Poprosit postiženého, ​​aby řekl lehkou větu, (například: Dnes je venku hezky.)
  3. Poprosit postiženého, ​​aby zvedl obě ruce (což mu nepůjde, nebo jen velmi těžko).
  4. Poprosit postiženého, ​​aby vyplázl jazyk (pokud je jazyk zakřivený a kroutí se ze strany na stranu, je to také znak mrtvice).

Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden z výše vyjmenovaných kroků, je třeba ihned zavolat záchranku. Jeden kardiolog tvrdí, že každý člověk, který přečte tento email a pošle ho dále alespoň dalším dvou lidem, si může být jistý, že bude zachráněn (i díky němu) alespoň jeden lidský život.

Denně nám přichází tolik otravných a nic nehovořících emailů, že bychom mohli alespoň jednou zaplnit síť něčím užitečným, nemyslíte?