Pokud muž miluje svůj život vedle ženy, pak žena především miluje, když se cítí jako jedinečná, nezbytná a potřebná v životě tohoto muže. Žena chce cítit, že je pro vás vzduchem, vodou v poušti… Je důležité, aby cítila vaši lásku.

Jednoduchá slova: „Stýskalo se mi tolik, přemýšlel jsem o tobě celý den, jsi v mém životě nejdůležitější osobou, nevím, co bych bez tebe dělal, inspiruješ mě, narůstají mi s tebou křídla, prožívám život s tebou, naplňuješ mě takovou energií a silou“ − jsou schopna povznést ženskou duši a naplnit ji silou a energií.

1. Správně milovat ženu je především starat se o její vnitřní rozpoložení, psychický stav a náladu.

Jestliže se vaše žena urazí, je zlá, pak věřte, že její negativní vibrace vytvoří VAŠI realitu. Někdy jsou muži překvapeni, proč to přestalo fungovat. Podívejte se kolem, kolik žen jste urazili?

Úspěšný muž je především muž, který chápe, jak jeho úspěch závisí na jeho manželce, ženě, která je vedle něj, což znamená, že jeho žena by měla být chráněna před negativními myšlenkami a emocemi.

Vaše žena je jako banka s vašimi investicemi − čím více do ní vložíte a dáte, tím více dostanete od života. Správně milovat znamená jen MILOVAT ženu, snažit se přiblížit její duši, znát její vnitřní svět.

Žena chce mít pocit, že je do svého muže stále zamilovaná. Někdy muž vůbec nechápe, co jí chybí, co jiného ještě potřebuje: má dům, peníze, můžete kamkoliv jet na dovolenou, ale přitom je pořád se vším nespokojená.

Ženě jen chybí prostě vaše láska. Musí cítit lásku. Muž může milovat ženu, ale je důležité, aby to žena cítila, každý z nich to cítí jinak. Ženy zpravidla mluví o tom, že muž by měl být schopen pozorně naslouchat. Ve šťastných rodinách se manželé zajímají o všechno o sobě, ona se zajímá, jak se mu vede, a on má zase zájem o její pocity.

Zajímejte se o pocity manželky. Hýčkejte svou ženu maličkostmi, chovejte se k ní jako k dívence, nejsou třeba drahé dary, důležitější je každodenní drobná pozornost, která je cennější než velké dary.

Připravujte malá překvapení, pozvěte ji do kina, do divadla, kupte tajně vstupenky, pozvěte ji do kavárny na večeři, na oběd, do parku na procházku. Nebuďte líní organizovat volný čas.

2. Správně milovat ženu znamená být štědrým.

Velkorysý ve všem: ve slovech, emocích, v darech. Chamtiví muži nebudou nikdy úspěšní v žádném podniku, nikdy se jim neotevře prostor pro jejich příležitosti.

Zákon lásky − čím více dáte, tím více dostanete. Peníze nejsou jen papírky, za něž si můžete něco koupit − je to energie.

Čím více muž dává, upřímně, bez postranních úmyslů, není chamtivý, nemyslí pořád jen na peníze, tím více ho žena bude milovat a s láskou od ŽENY přichází k muži i jeho úspěch.

Žena, která neustále žije v nedostatku vaší lásky, v materiálním nedostatku, je nešťastná žena, což znamená, že pošle stejné vibrace do života. Žena má mnohem větší vliv na život.

Někdy muž považuje za svou jedinou povinnost vydělávat peníze, a to je všechno…, aniž by bral v úvahu, že žena stále potřebuje vaše TEPLO, NĚHU, PÉČI a ČAS. Buďte štědří ve všem!

3. Správně milovat ženu znamená zajímat se především o její vnitřní rozpoložení.

Jak se starat o ženu a její vnitřní stav? Měli byste vědět, že ženy, na rozdíl od mužů, žijí s pocity, emocemi a ne vždy s logikou a rozumem, tím nechci říct, že ženy vůbec nemají rozum. Znám tolik žen, které se svou logikou a rozumem mnohdy předčí kdejakého muže.

Je to prosté, ženská povaha je emocionální.

Úkolem muže je pomoci ženě vyrovnat se s emocemi. Je velmi důležité, jak se chováte, když žena ztrácí kontrolu nad svými pocity. Zaprvé je nutno znát slabá a zranitelná místa vaší ženy, ne proto, abyste jí bolestněji ublížili, ale abyste ji ochránili.

Je lepší, když nepřipustíte takové chvíle, kdy je vaše žena rozčilená. Vězte, že vás nechce urazit a nechce vám ublížit. Ona jen ztrácí kontrolu, když je velmi bolestně zasažena, možná si to stejně jako vy ani neuvědomuje, ale zasahujete silně její duši. Žena se zlobí, vzteká se jen proto, že je zasažena a jako lvice se začíná chránit před vlastní bolestí.

Silné pocity a emoce vás zpravidla děsí, stejně jako ticho ženy. Když žena mlčí, znamená to jen jednu věc, snaží se vás chránit před svou vnitřní zuřivostí.

Ženské emoce a pocity vás zpravidla vyděsí a vy nevíte, co s tím vším dělat. Takže − pokud vás to děsí, pak mi věřte, že to ženy děsí stejně. I ona je vyděšená svými negativními a destruktivními pocity a potřebuje člověka jako nádobu na vodu, aby mohla cítit podporu a ochranu před svými emocemi.

Silný muž je ten, který se nebojí ženských pocitů a emocí. Na jedné straně může vydržet ženské emoce, aniž by reagoval na takové chování nebo hrubost, na druhé straně by neměl připustit, aby mu přerůstala přes hlavu, ponižovala ho, urážela ho, nedovolit jí ještě více to stupňovat. Muž by se neměl bát ženských pocitů a emocí, prostě je musí klidně a láskyplně přežít.

článek pokračuje na další stránce…